VUL SK DARBUOTOJŲ PARKAVIMO KLAUSIMAS

Santaros klinikų profesinių sąjungų jungtinė atstovybė (toliau SKPSJA) po 2020.01.31 vykusio VUL SK parkavimo sistemos koncesijos šalių susitikimo su darbuotojų atstovais teikia siūlymus parkavimo sistemos optimizavimui.

Įvertinus šiuo metu esantį nepilną parkavimo aikštelių užimtumą buvo siūloma su VUL SK darbuotojais papildomai skirti 500 parkavimo sutarčių. Toks kiekis naujų parkavimo sutarčių nepažeistų pacientų interesų ir didžiąja dalimi patenkintų darbuotojų poreikius.

Skaidrinant parkavimo vietų skyrimą buvo siūloma, kad parkavimo sutartys būtų skiriamos centralizuotai (VUL SK administracijos įgaliotos tarnybos). Parkavimo vietos skiriamos tik darbuotojams turintiems vairuotojo pažymėjimą. Parkavimo vietų skyrimas būtų vykdomas taikant prioriteto balų sistemą. Prioritetą sutarties pasirašymui turėtų darbuotojai, kurie:

  1. Turi nustatyta neįgalumą – 3 prioriteto balai;
  2. Turi 1 ir daugiau mažamečių vaikų iki 14 metų – 2 prioriteto balai;
  3. Darbo stažas įstaigoje daugiau kaip 5 metai – 1 prioriteto balas;
  4. Darbo stažas įstaigoje daugiau kaip 10 metų –2 prioriteto bala;
  5. Gyvena ne Vilniaus mieste, į darbą negali atvykti visuomeniniu transportu – 2 balai.

Daugiau apie pasiūlymus koncesininkui galite susipažinti čia.
Šiuo metu laukiame atsakymo iš parkavimo sistemos koncesijos šalių.