Teisinė pagalba

TEISINĖ PAGALBA

SGS nariams teikiama teisinė pagalba darbo santykių bei profesinės civilinės atsakomybės dėl žalos atlyginimo klausimais. Tel. pasiteirauti: +370 606 62844.

SANTAROS KLINIKŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS NARIŲ

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Nuo 2018 metų gruodžio mėn. 20 d. įsigaliojo Santaros klinikų gydytojų sąjungos (toliau – SGS) narių civilinės atsakomybės draudimas.

Pagrindinės gydytojų civilinės atsakomybės draudimo sąlygos:

  1. Draudimas galioja visose gydymo įstaigose, kuriose dirba apdraustasis asmuo pagal galiojančią licenciją.
  2. Gydytojai draudžiami dėl turtinės ir neturtinės žalos. Taip pat draudžiamos patirtos teisinės išlaidos.
  3. Draudimo suma – 14 500 eurų. Ši suma skirta visų tipų žalai padengti.
  4. Apdraudžiami tik tie asmenys, kurie draudžiamojo įvykio metu buvo SGS nariais (t. y., buvo parašę prašymą įstoti į SGS, Valdyba buvo priėmusi teigiamą sprendimą dėl įstojimo ir buvo sumokėję visus nario mokesčius).

Tačiau norime priminti, kad apdraustieji turi ir pareigas:

  1. Įvykus draudiminiam įvykiui apdraustasis turi imtis visų priemonių galimai žalai sumažinti.
  2. Labai svarbu kuo anksčiau informuoti SGS ir draudimo kompaniją Compensa bei laikytis draudiko nurodymų. Apdraustasis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo atlyginti žalą gavimo, raštu apie tai pranešti SGS ir draudikui. Esant poreikiui draudikas skirtų asmenis atstovauti apdraustojo interesus, jų išlaidas apmokėtų draudikas.
  3. Draudikas apmoka išlaidas, kurios buvo patirtos apdraustojo laikantis draudiko nurodymų net tuo atveju, jeigu vėliau paaiškėjo, kad reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudiminis įvykis.

Nedraudiminiu įvykiu laikoma (draudimas negalioja):

  1. Žala, sukelta apdraustojo tyčine veika.
  2. Apdraustojo žala padaryta apsvaigus nuo toksinių, narkotinių, alkoholinių medžiagų.
  3. Veiksmai, kuriais padaryta žala, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bet neturint atitinkamos licencijos, kai ši yra negaliojanti, arba ne pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją (išskyrus būtinąją pagalbą).

Atsitikus draudiminiam įvykiui reikia kreiptis:

COMPENSA
Telefonu: 19111
El. adresu: https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/ (spausti: ASMENS ŽALA)
Draudimo liudijimo numeris: 1304/9100155
SGS
Telefonu: 8 606 62844
El. paštu: info@santarosgydytojai.lt