ESAME NEPRIKLAUSOMA PROFESINĖ SĄJUNGA

Atstovaujame Santaros klinikose dirbančių Sąjungos narių gydytojų profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams, giname Sąjungos narių gydytojų teises.

VYSTOME SOCIALINĮ DIALOGĄ SU DARBDAVIU BEI STEIGĖJAIS

Vienijame Santaros klinikų darbuotojus gydytojus dialoge su darbdaviu, siekiame, kad darbdavio ir darbdavio steigėjų sprendimai būtų priimami, atsižvelgiant į Santaros klinikų darbuotojų interesus.

VEIKIAME SU NEPRIKLAUSOMOMIS ASOCIACIJOMIS

Kartu su Lietuvos bei tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis siekiame palankesnių gydytojų darbo sąlygų nacionaliniu lygiu.

Nepriklausomos asociacijos

 
 

Kodėl verta tapti nariu

ATSTOVAUJAME JŪSŲ INTERESUS

Atstovaujame konkretaus gydytojo bei kolektyvinius visų gydytojų profesinius interesus dialoge su darbdaviu. Organizuojame teisinę pagalbą, kilus darbo ginčui ar profesinės civilinės atsakomybės dėl žalos klausimams.

SIEKIAME PALANKIOS DARBO APLINKOS

Dialogo pagalba siekiame geresnės Santaros klinikų gydytojų darbo aplinkos.

RŪPINAMĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU

Draudžiame Sąjungos narių profesinę civilinę atsakomybę. Draudimas galioja nuo 2018 m. gruodžio 20 d. visiems esamiems SGS nariams.

Iš pirmų lūpų

Dirbu gydytoja rezidente Vaikų ligoninėje, Santaros klinikų filiale.

Man ypač džiugu, kad Santaros klinikose susikūrė gydytojų sąjunga, atstovaujanti ne tik patyrusiems specialistams, bet ir gydytojams rezidentams.

Sveikintina iniciatyva, kuria skatinama domėtis ir ginti savo teises, tuo vystant brandžią ir šiuolaikišką gydytojo sąmonę.

ODETA BOBELYTĖ

Kai kas profesinių sąjungų veiklą vadina kova. Nors iš tikrųjų tai yra teisiškas ir civilizuotas darbuotojų sambūris ir interesų atstovavimas. Džiaugiuosi, kad į SGS įstojo daug žmonių, tai rodo, kad problemos tikrai egzistuoja, o kai SGS kooperuojasi su kitomis profesinėmis sąjungomis, tai rodo kad problemos sisteminės ir kompleksiško. Profesinė sąjunga teikia daugiau saugumo. Esame gydytojai, turim gydyti pacientus,o ne sekti teisės aktų atnaujinimus. Praleidę, nesusekę liekame ant ledo. O dabar – už nario mokestį gaunam profesionalias konsultacijas, ko anksčiau negalėjai net įsivaizduoti.

ERNESTAS GAIŽAUSKAS

Narystė SGS tikrai naudinga! SGS gina VUL SK gydytojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. SGS atstovauja visus dirbančiuosius, tačiau gina savo narius. SGS aktyviai dirba, kad kolektyvinės sutarties nuostatos, kuriomis siekiama pagerinti darbuotojų padėtį, susitarti dėl geresnių darbo sąlygų, papildomų socialinių garantijų, būtų taikomos visiems įmonėje dirbantiems.

SGS yra pirminė pagalba darbuotojui – padeda sutvarkyti visus reikiamus dokumentus, teikia teisines konsultacijas ir kita. SGS siekia, kad kuo mažiau vyktų darbuotojų teisių pažeidinėjimų, būtų laikomasi kolektyvinių sutarčių nuostatų, darbuotojai jaustųsi saugūs ir ginami. SGS nuomone, šios aplinkybės padeda darbuotojui susikoncentruoti ne į gynybinį režimą, bet į maksimalaus darbo rezultato siekimą.

SGS nuolat seka darbo įstatymų pakeitimus ar papildymus, kuriuos eiliniam darbuotojui susekti, ar tuo labiau daryti įtaką jiems – sunku.

ANDRIUS ČERNAUSKAS

Iš pirmų lūpų

Dirbu gydytoja rezidente Vaikų ligoninėje, Santaros klinikų filiale.
Man ypač džiugu, kad Santaros klinikose susikūrė gydytojų sąjunga,

ODETA BOBELYTĖ

Kai kas profesinių sąjungų veiklą vadina kova. Nors iš tikrųjų tai yra teisiškas ir civilizuotas darbuotojų sambūris ir interesų atstovavimas.

ERNESTAS GAIŽAUSKAS

Narystė SGS tikrai naudinga! SGS gina VUL SK gydytojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus.

ANDRIUS ČERNAUSKAS

Valdyba

 • GABIJA TOMKUTĖ

  Sąjungos pirmininkas
 • AGNĖ DRĄSUTIENĖ

  Valdybos narys
 • LAIMONAS GRIŠKEVIČIUS

  Valdybos pirmininkas
 • ONA LAPTEVA

  Valdybos narys
 • ŠARŪNAS JUDICKAS

  Valdybos narys
 • MARTYNAS LUKŠTA

  Valdybos narys
 • MYKOLAS PAVLAUSKAS

  Valdybos narys
 • REGIMANTAS ŠAPRANAUSKAS

  Valdybos narys
 • JAROSLAV VYŠUMIRSKI

 • MINGAUDAS BUSEVIČIUS

  Administratorius

PRAŠYMAS ĮSTOTI Į SGS

Jeigu norite įstoti į Santaros klinikų gydytojų sąjungą, užpildykite ir pasirašykite PRAŠYMĄ, jį išsiųskite el. adresu: info@santarosgydytojai.lt arba pristatytkite į A852 kabinetą, A korpusas, VUL Santaros klinikos, Santariškių g. 2, LT – 08661, Vilnius. Tel. pasiteirauti +370 606 62844.