GMEI pristato paskaitą apie sveikatos sistemos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su sveikatos sistemos viešojo administravimo institucijomis

Gyvybės mokslų ir edukologijos institutas (GMEI) pristato paskaitą apie sveikatos sistemos nevyriausybinių organizacijų (gydytojų, slaugytojų, vaistininkų ir jų padėjėjų, įstaigų bei pacientų) bendradarbiavimą su sveikatos sistemos viešojo administravimo institucijomis (Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, tarnybomis ir žinybomis).

Paskaitos metu Gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrej Rudanov pristato draugijų, klubų, sąjungų, sąjūdžių bei asociacijų ir kitų organizacijų nariams teisines priemones, būdus bei galimybes, kaip šios organizacijos gali dalyvauti teisės aktų kūrimo ir valstybės sprendimų priėmimo procese.

Ši paskaita – dalis didelio projekto, kurį GMEI vykdo kartu su partneriais – Lietuvos medikų sąjūdžiu, Santaros klinikų gydytojų sąjunga ir Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Paskaitos vaizdo įrašą rasite čia: “Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas”.

Data: 2023-09-12