2020-07-21 ĮVYKO VISUOTINIS SGS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. liepos 21 d. įvyko kasmetinis visuotinis SGS narių susirinkimas. Covid – 19 infekcija pakoregavo susirinkimo datą ir susirinkimo formatą.

Šį kartą SGS nariai balsavo el. paštu į pateiktus klausimus. Balsavime dalyvavo 93 nariai iš 344. Balsavimo rezultatų pristatymas vyko nuotoliniu būdu, naudojanti Ms Teams programa. 

Sąjungos metinei veiklos ataskaitai pritarė 91 narys, 2 susilaikė. Finansinei veiklos ataskaitai pritarė 91 narys, 2 susilaikė.

Balsavimo metu buvo perrinkti 2 sąjungos valdybos nariai. Jaunuosius gydytojus SGS valdyboje atstovaus Mykolas Pavlauskas. Jis pakeitė SGS valdybos narį Andrių Černauską. Taip pat į SGS valdybą išrinkta Gabija Tomkutė. Ji pakeitė SGS valdybos narę Agnę Laucytę – Cibulskienę.

SGS pirmininkas Valdas Pečeliūnas nuoširdžiai dėkoja Andriui Černauskui ir Agnei Laucytei – Cibulskienei už puikų atstovavimą ir įdėtą indelį gerinant gydytojų darbo sąlygas Santaros klinikose. Taip pat dėkoja sąjungos nariams už gausų ir aktyvų narių dalyvavimą balsavime ir susirinkime.

SGS 2019.05.01 – 2020.05.01 ataskaitą rasite čia.

Data: 2020-07-29