SVARBU: INFORMACIJA DĖL COVID – 19

Atnaujinta: 2020-02-28 15:50 val.

Kolegos kreipiuosi į jus dėl susiklosčiusios ypatingos padėties, COVID-19 infekcijos plitimo.

Pirmiausiai skatinčiau būti susitelkus ir laikytis rimties. Mes kaip profesinė bendruomenė turime atlikti savo pareigą pacientams ir kas yra labai svarbu apsaugoti save ir savo kolegas. Susiklosčiusioje situacijoje SGS pagrindinė misija yra užtikrinti savo narių saugumą, todėl reikalausime, kad:

1. Visi padaliniai, kurių darbuotojai gali susidurti su COVID – 19 infekuotu pacientu būtų aprūpinti apsaugos priemonėmis:

 • respiratoriais;
 • akiniais ar apsauginiais veido skydais;
 • pirštinėmis;
 • neperšlampamais chalatais.

– VULSK administracija užtikrina, kad centralizuotai yra sukauptas pakankamas kiekis apsaugos priemonių kurios bus teikiamos darbuotojams dirbantiems su įtariamais arba patvirtintais COVID – 19 infekcijos atvejais.

2. Būtų realiai atliekamas darbuotojų susidūrusių su COVID -19 infekuotu pacientu kontakto rizikos vertinimas.

 • Darbuotojų saugos skyrius įpareigotas įdiegti kontakto su COVID – 19 infekuoto paciento rizikos vertinimo sistemą bei atitinkamų saugumo priemonių taikymą. Su preliminaria kontakto rizikos vertinimo metodika galite susipažinti čia.

3. Būtų nustatyta supaprastinta nedarbingumo išdavimo tvarka darbuotojams patyrusiems aukštos ar vidutinės rizikos kontaktą su COVID – 19 pacientu.

 • VULSK tinklapyje bus pateikta informacija dėl laikino nedarbingumo suteikimo darbuotojams patyrusiems aukštos ar vidutinės rizikos kontaktą su COVID – 19 infekuotu pacientu.

4. Būtų organizuojami realūs mokymai (treniruotės) kaip elgtis su COVID – 19 infekuotais pacientais, jų biologiniais mėginiais visuose įstaigos padaliniuose.

 • Mokymai jau atliekami didžiausios kontakto rizikos padaliniuose. Artimiausiu metu mokymai bus pravesti visoje įstaigoje.

5. Būtų nustatyti objektyvūs personalo dirbančio su COVID – 19 infekuotais pacientais rotacijos principai, siekiant maksimaliai sumažinti užsikrėtimo riziką.

 • Buvo sutarta, kad padalinių, kuriuose bus gydomi sunkios būklės COVID – 19 infekuoti pacientai, reikalaujantys nuolatinės priežiūros, darbuotojams bus taikoma 4 valandų rotacija.

6. Numatyti papildomi mokėjimai už pasyvius budėjimus namuose, priedai už pavojingas darbo sąlygas (dirbant su COVID – 19 infekuotu pacientu), apmokami viršvalandžiai.

 • Padalinių vadovai informuoti apie prievolę žymėti papildomą darbą darbo laiko apskaitos formose.

Darbuotojus, kurie turės tiesioginį kontaktą su infekuotais COVID – 19 pacientais ir turės klausimų dėl aprūpinimo saugos priemonėmis, pastabų dėl darbo organizavimo prašome kreiptis į SGS nurodytais kontaktais:

 • el. paštu: info@santarosgydytojai.lt;
 • telefonu: 865691394.

Aktyviai stebime situaciją, jau teikėme administracijai konkrečias rekomendacijas dėl darbuotojų saugos.

Žemiau pateikiame nuorodas į rekomendacijas dėl darbuotojų saugos:

 1. Bendra informacija sveikatos priežiūros darbuotojams: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html.
 2. Dėl apsaugos priemonių naudojimo: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf.
 3. Vaizdo įrašas dėl apsaugos priemonių naudojimo: žiūrėkite čia.
 4. Sveikatos priežiūros darbuotojų kontakto rizikos vertinimas bei sveikatos būklės monitoravimo rekomendacijos: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html.