SANTAROS KLINIKŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA SU KITOMIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS KREIPĖSI Į A. VERYGĄ DĖL 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMO NR. V-1121

Santaros klinikų gydytojų sąjunga, kartu su kitomis Lietuvos sveikatos priežiūros specialistus vienijančios ir atstovaujančios organizacijos kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą A. Verygą dėl 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1121. Šiuo sprendimu buvo siekiama asmens sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių daugiau nei vienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, siekiant kryžminės taršos prevencijos, darbą organizuoti ciklais. Kadangi šis sprendimas sukėlė sumaišties asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir būtų ypač skaudžiai palietęs rajonuose, mažuose miesteliuose bei kaimo vietovėse esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, į kurias sutartu grafiku atvyksta iš kitų miestų sveikatos priežiūros specialistai. Todėl Santaros klinikų gydytojų sąjunga, kartu su kitomis Lietuvos sveikatos priežiūros specialistus vienijančios ir atstovaujančios organizacijos paragino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą šį sprendimą atšaukti.

Su profesinių sąjungų sprendimu galite susipažinti čia.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo A. Verygos 2020 . gegužės 14 d. sprendimas Nr. V-1163 (sprendimą rasite čia).

Data: 2020-05-15