MEDIKŲ BENDRUOMENĖS SUSITIKIMAS SU KANDIDATU Į PREZIDENTUS S. SKVERNELIU

 

Norėčiau trumpai pasidalinti įspūdžiais iš medikų bendruomės susitkimo su LR ministru pirmininku ir kandidatu į LR Prezidento postą p. S. Skverneliu. Renginys vyko 3 val. ir buvo tikrai intensyvus.

Susitikimą trumpai reziumuočiau taip: premjeras pažadų nedalijo.

Keli pastebėjimai dėl medikų bendruomenei ypač aktualių klausimų. Premjeras teigė, kad gydytojų atlyginimas 2020 metais sieks 3 šalies VDU. Paprašytas patikslinti ar tai bus 2017 VDU rodiklis ar 2020 VDU rodiklis, aiškaus atsakymo nepateikė. Medikų bendruomenė komentavo, kad atsižvelgiant į numatytą medikų algų kėlimo tempą, 2020 metais gali kilti sunkumų pasiekti, net ir 2017 metų 3 VDU atitinkantį gydytojo atlyginimą.

Paklaustas dėl galimybės gydytojų kvalifikacijos kėlimui skirti bent 1000 eur. per metus (dalyvavimo vienoje tarptautinėje konferencijoje kaina) numatant tam lėšas valstybės biudžete, premjeras pasiūlė šį klausimą nagrinėti šakos kolektyvinės sutarties kontekste.

Premjeras išsakė poziciją dėl darbo krūvių normatyvų nustatymo ir apskaitos. Jo nuomone darbo krūviai neturi būti reglamentuojami įstatymo. Darbo krūvių nustatymas ir apskaita turi būti įstaigų vidaus klausimas, sprendžiamas kolektyvinių derybų metu.

Kiti p. Skvernelio išsakyti teiginiai: visos valstybės viešojo gyvenimo sritimis vienodai svarbios, medicina nebuvo išskirta kaip prioritetinė sritis. Paslaugų prieinamumas buvo išskirtas kaip pagrindinė sveikatos priežiūros sistemos kokybinė savybė. Premjeras akcentavo būtinybę efektyvinti sistemą vykdant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą. Reforma bus vykdoma keičiant mažesnių ligoninių teikiamų paslaugų spektrą (daugiausiai į slaugos profilį) ir galbūt steigiant dar vieną universiteto ligoninę Klaipėdoje. Premjeras vienareikšmiškai palaiko generinių vaistų prioretizavimą.

Po šio susitikimo akivaizdu, kad atlyginimai, kvalifikacijos kėlimo finansavimas, darbo krūviai lieka derybų objektas ir prioritetiniai medikų profesinių sąjungų veiklos tikslai. Turime susitelkti atstovaudami savo interesus.