LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS ATMETĖ P. A. VERYGOS SIŪLYTĄ GYDYMO ĮSTAIGŲ VALDYMO “PERTVARKĄ”

2019 sausio 12 d. LRS atmetė p. A. Verygos įstatymų keitimų siūlymus dėl gydymo įstaigų valdymo pertvarkos.

Santaros klinikų gydytojų sąjunga (SGS) kritikavo tiek pirminius, tiek ir teikiamus įstatymų pakeitimų siūlymus. Nežiūrint skambių ministro pasisakymų apie “reformas”, minėti siūlymai kėlė grėsmę įstaigų savivaldai, sudarė palankias sąlygas politizuoti įstaigų veiklą, didino biurokratiją ir silpnino jau dabar prastą įstaigų administravimą. Turbūt mažai kas žino, kad pirminis įstatymo keitimo variantas numatė daugelio gydytojų liustraciją.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos tinklo pertvarkos klausimu ministras pacientų bei medikų bendruomenei iki šiol nesugebėjo pateikti nei aiškios įstaigų pertvarkos koncepcijos, nei įvardinti mažesnių gydymo įstaigų likimo, todėl kyla realus chaotiško medikų atleidimo pavojus, grėsmė kolegų socialinėms garantijoms. Iš anksto neišnagrinėjus ir nesuplanavus pacientų persiskirstymo į didesnes gydymo įstaigas srautų, blogės ir pacientams teikiamų sveikatos paslaugų kokybė.

P. A. Verygos ir jo vadovaujamos ministerijos nekolegialus darbo stilius bei prasta iki šiol pateiktų teisės aktų kokybė kelia pagrįstų abejonių dėl ministro gebėjimo reformuoti Lietuvos sveikatos sistemą. Susidarius tokioms aplinkybėmis aktyvi medikų profesinių sąjungų ir asociacijų pozicija bei konstruktyvi kritika yra ypatingai svarbi, užtikrinant kokybiškos pacientų priežiūros tvarumą bei skatinant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos reformas.

SGS ir partnerių pareiškimą dėl įstatymo keitimų galite rasti čia.