2020-07-21 RENGIAMAS VISUOTINIS SGS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Informuojame, kad 2020 liepos 21 d. (antradienį) 15:00 val., el. būdu (naudojantis Ms Teams programa) kviečiamas visuotinis SGS narių susirinkimas.

Visuotiniame susirinkime norime pristatyti SGS nariams nuveiktus darbus, sužinoti SGS narių nuomonę, padiskutuoti, kaip dar geriau atstovauti SGS narių interesus, bei kokius darbus būtina nuveikti.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

VISUOTINIO SANTAROS KLINIKŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS SUSIRINKIMO  DARBOTVARKĖ

Vilnius, 2020-07-21, 15:00

15:00 – 15:05 Trumpa įžanga, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

15:05 – 15:08 Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

15:10 – 15:25 SGS veiklos ataskaita.

15:25 – 15:40 SGS finansinė ataskaita.

15:40 – 15:50 SGS valdybos narių rinkimai.

15:50 – 16:00 Kiti klausimai.

Data: 2020-07-17