RŪPINAMĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU

Draudžiame Sąjungos narių profesinę civilinę atsakomybę. Draudimas galioja nuo 2018 m. gruodžio 20 d. visiems esamiems SGS nariams.