SIEKIAME PALANKIOS DARBO APLINKOS

Dialogo pagalba siekiame geresnės Santaros klinikų gydytojų darbo aplinkos.