Andrius Černauskas

Narystė SGS tikrai naudinga! SGS gina VUL SK gydytojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. SGS atstovauja visus dirbančiuosius, tačiau gina savo narius. SGS aktyviai dirba, kad kolektyvinės sutarties nuostatos, kuriomis siekiama pagerinti darbuotojų padėtį, susitarti dėl geresnių darbo sąlygų, papildomų socialinių garantijų, būtų taikomos visiems įmonėje dirbantiems.

SGS yra pirminė pagalba darbuotojui – padeda sutvarkyti visus reikiamus dokumentus, teikia teisines konsultacijas ir kita. SGS siekia, kad kuo mažiau vyktų darbuotojų teisių pažeidinėjimų, būtų laikomasi kolektyvinių sutarčių nuostatų, darbuotojai jaustųsi saugūs ir ginami. SGS nuomone, šios aplinkybės padeda darbuotojui susikoncentruoti ne į gynybinį režimą, bet į maksimalaus darbo rezultato siekimą.

SGS nuolat seka darbo įstatymų pakeitimus ar papildymus, kuriuos eiliniam darbuotojui susekti, ar tuo labiau daryti įtaką jiems – sunku.