Ernestas Gaižauskas

Kai kas profesinių sąjungų veiklą vadina kova. Nors iš tikrųjų tai yra teisiškas ir civilizuotas darbuotojų sambūris ir interesų atstovavimas. Džiaugiuosi, kad į SGS įstojo daug žmonių, tai rodo, kad problemos tikrai egzistuoja, o kai SGS kooperuojasi su kitomis profesinėmis sąjungomis, tai rodo kad problemos sisteminės ir kompleksiško. Profesinė sąjunga teikia daugiau saugumo. Esame gydytojai, turim gydyti pacientus,o ne sekti teisės aktų atnaujinimus. Praleidę, nesusekę liekame ant ledo. O dabar – už nario mokestį gaunam profesionalias konsultacijas, ko anksčiau negalėjai net įsivaizduoti.